تماس با ما

 

مشهد، پردیس دانشگاه، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی

8832355 51 (98+)

info@sdjd.ir

sdjdir@