هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان (مرحله خراسان رضوی)

اهداف:

۱- رشد و شکوفایی فرهنگ گفت و گو

۲- زمینه سازی برای شکل گیری تفکر خلاق و نقاد در میان دانشجویان

۳- ایجاد انگیزه در جامعه جهت گرایش به ارتقاء دانش و آگاهی

۴- آموزش مسائل و مطالب علمی به صورت جذاب، قابل پذیرش و اثربخش

۵- تمرین و تقویت فعالیتهای گروهی منسجم و هدفمند

 

چگونگی برگزاری مسابقات:

قرنهاست که مناظره و گفت وگو روشی فراگیر برای طرح، نقد و بررسی مسائل و نظریه هاست. دانشمندان، عالمان، سیاستمداران و دانشگاهیان برای بیان نظریات خود و بسط و گسترش و اصلاح آن به تقویت گفت و گو و بحث اهتمام ورزیده اند. برگزاری مسابقات مناظره در بین دانشجویان نیز از جمله تمهیدات جامعه دانشگاهی برای ارتقاء فرهنگ گفت و گو و بسط و گسترش بحث علمی است. برگزاری مسابقات قهرمانی مناظره در دنیا اشکال استاندارد گوناگونی دارد که از جمله  آنها میتوان به (مدارس جهانی، شیوه‌ پوپری، پارلمانی و…) اشاره کرد.

در رابطه با برگزاری مسابقات، نکات ذیل قابل توجه است :

۱- مسابقات به صورت گروهی برگزار میشود.

۲- هر گروه متشکل از ۴ نفر عضو و یک سرپرست یا مربی (اختیاری) است.

۳- سرپرست گروه می بایست عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور باشد.

۴- هر ۴ عضو گروه به کار تحقیق اهتمام دارند اما از هر گروه فقط ۲ نفر به عنوان مناظره کننده در هر مسابقه شرکت می کنند.

۵- زمان هر مسابقه در مجموع ۳۲ دقیقه است که به صورت یک فرصت ۶ دقیقه ای، جهت طرح مسأله، دو فرصت ۳ دقیقه ای جهت دفاع و یک فرصت ۴ دقیقه ای جهت نتیجه گیری برای هر گروه تفکیک شده است.

6- هر مسابقه توسط 3 داور (اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها) قضاوت می شود.

۷- مسابقات به صورت حذفی است و این شیوه تا رسیدن به ۲ گروه برای مسابقه‌ نهایی ادامه دارد. ضمنا تیم های سوم و چهارم نیز برای تعیین رتبه سوم با هم مناظره رده بندی را برگزار می کنند.

۸- موضوعات مسابقه توسط شورای علمی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کشور تصویب شده و در مرحله ثبت نام به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

۹- جایگاه هر گروه در نقش مخالف یا موافق در هنگام ثبت نام توسط گروه ها مشخص می شود و متناسب با نظرات گروه های شرکت کننده جدول مسابقات چیده خواهد شد و به اطلاع گروه های شرکت کننده پیش از اجرای مسابقات خواهد رسید.

۱۰- پیش از مسابقه، آموزش های لازم در قالب یک بسته آموزشی (با مطالبی همچون اصول گفت و گو، اصول شنیدن، اندیشیدن دیالکتیکی، مهارت های چیرگی و ... ) و یک جلسه توجیهی در روز پنجشنبه 6 اردیبهشت به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد. حضور در جلسه توجیهی برای کلیه تیم ها الزامی است.

 

شرایط و مدارک ثبت نام:

۱- تکمیل فرم مشخصات فردی برای تمام اعضای گروه از طریق سایت هنگام ثبت نام اولیه

2- اعلام موضع گروه (موافق یا مخالف) نسبت به کلیه گزاره های اعلام شده در سایت برای چینش جدول مناظرات هنگام ثبت نام در سایت

3- ارائه اصل کارت دانشجویی و عکس پرسنلی کلیه اعضا هنگام حضور در جلسه توجیهی

 

جوایز:

- لوح افتخار + 10 میلیون ریال جایزه نقدی برای گروه اول

- لوح افتخار + 6 میلیون ریال جایزه نقدی برای گروه دوم

- لوح افتخار + 4 میلیون ریال جایزه نقدی برای گروه سوم

  

 

آیین نامه برگزاری مسابقات

ماده یک : تعاریف

۱-۱  مناظره : در ادب فارسی عبارت است از مباحثه و مجادله کردن برای آشکار کردن حق و صواب. مناظره عبارت است از گفت و گو و نکته بینی رو در رو با استفاده از روش رسمی استدلال تعاملی و به کارگیری شواهد و مدارک.

1-2  تیم مناظره : گروهی است متشکل از چهار عضو دانشجو به همراه یک سرپرست که عضو هیات علمی می باشد. هر تیم دارای دو عضو مناظره کننده و دو عضو محقق می باشد. (تعیین سرپرست اختیاری می باشد)

1-3 مناظره کنندگان : اعضایی از تیم که در فن بیان، سخنرانی، به کارگیری اصول منطقی، استدلال و ...دارای توانایی و مهارت بوده و در صحنه مناظره به عنوان سخنران حاضر می شوند.

1-4 محققان : اعضایی از تیم که در زمینه تحقیق و پژوهش از معلومات و دانش وسیع تری برخوردارند. این افراد موظفند منابع، اطلاعات و محتوای لازم برای هر مناظره را در اختیار گروه قرار دهند.

1-5 سرپرست گروه : سرپرست گروه عضوی است از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی کشور که موظف است اعضای تیم را با توجه به توانمندی هایشان هدایت و راهبری کند.

1-6 داوران : تعدادی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی مشهد که مسئولیت قضاوت و ارزشیابی تیم های مناظره کننده را تنها بر اساس اصول و قواعد مناظره و بدون جانبداری و تعصب نسبت به آراء و نظرات ارائه شده به عهده داشته و تیم برتر را مشخص می نمایند.

1-7 مسئول جلسه : این فرد وظیفه مدیریت و برگزاری جلسات مناظره بر اساس قوانین و آئین نامه برگزاری مسابقات و همچنین اداره مسابقه، معرفی تیمها، نظارت بر رعایت نوبت و زمان در سخنرانی ها و … را به عهده دارد. نگهداری زمان سخنرانی ها نیز بر عهده رئیس جلسه می باشد.

 

ماده دو: خط مشی مسابقات

2-1  التزام به اخلاق علمی در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار

۲-۲  پرهیز از ورود در نزاع های غیر علمی و مجادلات روزمره و مرسوم

2-3  اهتمام به روزآمدی و کارایی مباحث، نقل ها و منابع

2-4 اهتمام به واقعی بودن دفاع از موضوعات (در حد امکان)

 

ماده سه: شرایط، ویژگی ها و وظایف تیم ها

3-1 ارائه گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت دانشجویی برای اعضای گروه ها

3-2 تکمیل فرم مشخصات فردی برای همه اعضای تیم به همراه یک قطعه عکس

3-3 شرکت در کلیه جلسات آموزشی و توجیهی مسابقات الزامی است.

3-4 تیم های شرکت کننده در این مسابقات از دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی سراسر استان خراسان رضوی می باشند که می توانند به نمایندگی از یک مجموعه حقوقی (تشکل ها و ...) یا به صورت آزاد در این مسابقات شرکت کنند.

3-5 محدودیتی برای رشته ها و مقاطع تحصیلی اعضای یک گروه‌ وجود ندارد.

3-6 دو نفر عضو مناظره کننده می توانند از هر مسابقه به مسابقه دیگر تغییر کنند اما در طول برگزاری یک مسابقه به هیچ وجه امکان تغییر، تعویض و ... برای مناظره کنندگان وجود ندارد.

3-7 اعضای محقق می توانند حداکثر 2 یادداشت (در زمان دفاع تیم مقابل) به هم گروهی های خود بدهند.

3-8 مناظره کنندگان نمی توانند در زمان مناظره از اینترنت، لپ تاپ، تبلت، تلفن همراه و... استفاده کرده و یا از حاضرین در جلسه و سرپرست خود کمک بگیرند، لکن استفاده از لوازم الکترونیکی برای محققان آزاد است.

 

ماده چهار: موارد لازم الاجرا

4-1 مناظره کنندگان می بایست نسبت به ساختار و ارائه یک بحث شفاهی منسجم، احاطه و اشراف داشته باشند.

4-۲  مناظره کنندگان باید بدانند چگونه از نکات منطقی و نقل قول های واقعی استفاده کنند.

4-3  قدرت استدلال مناظره کنندگان باید به صورتی باشد که ترجیحا (در صورت لزوم) بتوانند در هر دو جایگاه موافق و مخالف به ارائه سخنرانی بپردازند.

۴-۴  مناظره کنندگان باید از ورود به هرگونه تقابل فردی اجتناب کنند و تنها به بیان شواهد و مدارک مستدل در بحث بپردازند.

4-5  مناظره کنندگان باید واضح، منظم، آرام، منطقی و در زمان مقرر شده به ارائه سخنرانی بپردازند و ادب، نزاکت و اخلاق را رعایت کنند.

4-6 مناظره کنندگان می بایست سخنرانی خود را بی حاشیه و کاملاً مرتبط با موضوع ارائه دهند.

4-7 مناظره کنندگان می بایست از هرگونه تشر زدن، توهین کردن، تحقیرکردن، سفسطه و هیجانات منفی جداً پرهیز کنند.

4-8 مناظره کنندگان موظفند به سؤال های مطرح شده در حین مسابقه پاسخ داده و از آن طفره نروند.

4-9 صحبت کردن و نکته برداری بین ۲ نفر عضو مناظره کننده هر گروه به شکلی که خللی در جریان مسابقه ایجاد نکند، مانعی ندارد.

4-10 هر دو گروه باید با قدرت وارد تقابل شده و با رد استدلال گروه مقابل به بحث ادامه دهند.

 

ماده پنج: ساختار اجرای مسابقات

5-1     قرائت قرآن

5-2    اعلام برنامه توسط رئیس جلسه (کلیاتی در مورد چگونگی برگزاری مناظره، معرفی هیات داوران و اعلام موضوع)

5-3    دعوت از تیم ها جهت قرار گرفتن در جایگاه و معرفی آنها

5-6    اعلام شروع مناظره توسط رئیس جلسه

5-7     ساختار سخنرانی:

-    طرح مسئله توسط تیم موافق           ۶ دقیقه (زنگ هشدار و پایان در دقایق ۵ و ۶)

-    طرح مسئله توسط تیم مخالف          ۶ دقیقه (زنگ هشدار و پایان در دقایق ۵ و 6)

v    زنگ پایان سخنرانی اول

-     دفاع تیم موافق                         ۳ دقیقه (زنگ هشدار و پایان در دقایق ۲ و ۳)

-     دفاع تیم مخالف                         ۳ دقیقه (زنگ هشدار و پایان در دقایق ۲ و ۳)

v    زنگ پایان سخنرانی دوم

-     دفاع تیم موافق                         ۳ دقیقه (زنگ هشدار و پایان در دقایق ۲ و ۳)

-    دفاع تیم مخالف                         ۳ دقیقه (زنگ هشدار و پایان در دقایق ۲ و ۳)

v    زنگ پایان سخنرانی سوم

-    نتیجه گیری تیم موافق                 ۴ دقیقه (زنگ هشدار و پایان در دقایق ۳ و ۴)

-    نتیجه گیری تیم مخالف                ۴ دقیقه (زنگ هشدار و پایان در دقایق ۳ و ۴)

v     زنگ پایان مناظره

-    اعلام خاتمه مسابقه توسط رئیس جلسه

-     ۱۰-۱۵ دقیقه تنفس جهت اعلام نتیجه توسط هیات داوران

-    اعلام رای هیات داوران و امتیازات و نام برنده توسط رئیس جلسه

-    خاتمه مسابقه

 

ماده شش : نحوه امتیازدهی و مهمترین  معیارهای کسب امتیاز

6-1- حداکثر امتیازی که توسط یک تیم از هر داور کسب می‌شود ۲۰۰ امتیاز خواهد بود.

6-2- پس از صدور رای نهایی توسط هیات داوران، هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نیست.

6-3- مهم ترین معیارهای امتیازدهی به شرح ذیل می باشد :

- رعایت شرایط و ضوابط مندرج در آئین نامه مسابقات

- برنامه ریزی، هماهنگی و انسجام تیمی

- رعایت اخلاق مناظره علمی و احترام به آرا و نظرات مخالف

- طی کردن فرایندی علمی و مستدل از طرح مسئله تا نتیجه گیری

- فن بیان و رعایت نکات دستوری

- احاطه و اشراف نسبت به موضوع مورد بحث

- استفاده از چارچوب منطقی در بحث

- خلاقیت در طرح مسئله، تعاریف و نتیجه گیری در طول سخنرانی

 

 پرسش های متداول:

1) اعضای یک گروه باید از چه رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی باشند؟

رشته و گرایش تحصیلی نباید ملاک اصلی برای انتخاب اعضا باشد. بلکه شایسته است که 4 نفر که مهارت بیشتری در فن بیان، سخنرانی، ارائه مطلب و همچنین مهارت‌های پژوهشی و مطالعاتی برخوردار باشند شرکت نمایند.

 

۲) موضوعات مسابقات چه موضوعاتی هستند؟

موضوعات عمومی و اجتماعی که انتظار می‌رود هر دانشجو در هر مقطع و رشته تحصیلی از آنها حداقل آگاهی و اطلاعات را داشته باشد.

 

 3) هدف این مسابقات به بیان ساده چیست؟

این مسابقات با هدف رشد و تقویت فرهنگ گفت‌وگو، تحمل عقیده‌ مخالف، احترام به دیگران، رعایت نوبت در صحبت، مدیریت زمان در حین صحبت کردن، تقویت، تفکر خلاق و نقاد، تمرین برای مستدل و منطقی سخن گفتن، تمرین برای تقویت روابط فردی و اجتماعی و… برگزار می‌گردد.

 

4) هدف کلی این مسابقات چیست؟

پرداخت به آموزش‌های عمومی در قالبی جذاب و اثرگذار جهت تقویت پایه‌های نظری و عملی شرکت‌کنندگان و تماشاگران

تمام موارد بالا را خوانده ام و موافقم.