هم نوا با محرم حسینی

13 آذر 1391

هم نوا با محرم حسینی

همزمان با ایام محرم حسینی، به همت دفاتر سازمان دانشجویان و بسیج دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و با مشارکت امور فرهنگی آن مرکز، ایستگاه فرهنگ عاشورایی و ایستگاه صلواتی در محوطه مجتمع دکترعلی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد به مدت دو هفته دایر بود. در کنار ارائه چای صلواتی به دانشجویان، در بخش فرهنگی نیز به صورت روزانه مسابقه سوالات و پاسخ های عاشورایی برگزار می شد. ارائه متون مرتبط با تاریخ و فرهنگ عاشورا به دانشجویان و چند پرسش کوتاه در هر روز، با استقبال مناسب دانشجویان علاقه مند مواجه شده بود. همچنین مسابقه عکسی از سوگواره های عاشورایی برای دانشجویان علاقه مند برگزار گردید که با توجه به پوشش کم تبلیغاتی با استقبال چندانی مواجه نشد.