پنجمین نمایشگاه مهرباران

13 اسفند 1391

پنجمین نمایشگاه مهرباران

پنجمین همایش مهرباران منطقه ای روز گذشته با افتتاح نمایشگاه دستاوردهای گروه های دانشجویی فعال در حوزه محرومیت زدایی استان خراسان آغاز شد. در این نمایشگاه که تا روز سه شنبه در مقابل در اصلی دانشگاه فردوسی مشهد دایر خواهد بود، گروه دانشجویی فعال استان حضور خواهند داشت و به معرفی دستاوردهای خود خواهند پرداخت. گروه حس هفتم از دانشگاه فردوسی، گروه باران از دانشگاه سجاد، گروه ماعون از دانشگاه خراسان، گروه سبز اندیشان از دانشگاه امام رضا (ع)، گروه بال های امید از دانشگاه خیام، گروه سها از دانشگاه خاوران، گروه رضوان از دانشگاه حکیم سبزواری در کنار کانون اردوهای جهادی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد از جمله گروه های شرکت کننده در این نمایشگاه می باشند. علیرغم سردی هوا این نمایشگاه با استقبال مناسب دانشجویان مواجه شده است. لازم به ذکر است این همایش به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد و دبیرخانه تدبیر و با همکاری گروه مشاوران شهردار مشهد و همچنین مناطق 4 و 9 شهرداری مشهد به اجرا درآمده است.