معارفه مسئول دفتر مرکز علمی کاربردی کاشمر

8 مهر 1392

معارفه مسئول دفتر مرکز علمی کاربردی کاشمر

ظهر دیروز جلسه تودیع و معارفه مسئولین دفاتر سابق و جدید مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر، با حضور مسئولین مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر و دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمر و همچنین مسئولین سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد. در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات بی دریغ و جهادگرانه آقای مصطفی غلامی در گسترش فعالیت های فرهنگی مورد نظر سازمان دانشجویان، آقای مهدی شریفی به عنوان مسئول دفتر جدید سازمان دانشجویان در آن مرکز معرفی شد. رایزنی پیرامون چگونگی فعالیت های فرهنگی چه در بحث های مفهومی و محتوایی و چه در بحث های مالی، از دیگر بخش های این این جلسه بود که طرفین به توافقاتی خوبی رسیدند. علاقه مندان به فعالیت های فرهنگی، از ابتدای سال تحصیلی جدید می توانند به دفتر سازمان دانشجویان در آن مرکز مراجعه نموده و ایده ها و دغدغه های خود را پیگیری نمایند.