پایان ثبت نام کارگاه نمایش

5 دی 1392

پایان ثبت نام کارگاه نمایش

طبق زمان اعلام شده در پوستر فراخوان، ظهر امروز مهلت ثبت نام در کارگاه نمایش به پایان رسید. علاقه مندانی که در مهلت ثبت نام، در سایت ثبت نام کرده اند، می توانند طبق برنامه و ساعت اعلام شده از طریق پیامک، فردا در برنامه روز انتخاب شرکت نمایند و اسامی افراد منتخب به زودی از طریق همین سایت اعلام خواهد شد. برنامه های مرتبط در حوزه هنر و نمایش نیز در آینده از طریق همین سایت به اطلاع عموم علاقه مندان خواهد رسید.