بررسی اندیشه های نصرحامدابوزید

12 دی 1389

بررسی اندیشه های نصرحامدابوزید

جلسه بررسی عقاید و اندیشه های نصرحامد ابوزید، در روز پنجشنبه 89/9/18 ساعت 4 بعدازظهر در سالن شورا واقع سه راه ادبیات برگزار گردید. این جلسه با حضور دکتر مرتضی کریمی نیا، محقق و پژوهشگر در زمینه ابوزید و همچنین مترجم کتاب «معنای متن» برپا گردید. در این جلسه به بررسی مباحث زبانی و ادبی در نگاه ابوزید پرداخته شد.