اولین گردهمایی شعب سازمان دانشجویان

23 دی 1389

اولین گردهمایی شعب سازمان دانشجویان

اولین گردهمایی مدیران اجرایی شعب سازمان دانشجویان در دفتر مرکزی سازمان دانشجویان در تهران برگزار گردید.در این نشست که از صبح روز چهارشنبه 89/10/22 تا عصر همان روز ادامه پیدا کرد، مدیران شعب سازمان دانشجویان از وضعیت فعالیت شعب خود گزارشاتی را ارائه نمودند. در این جلسه که با حضور رئیس سازمان دانشجویان آقای علیگو و معاونین ایشان برگزار می شد، مدیران شعب سازمان از واحدهای مرکزی، ایلام، چهارمحال بختیاری، ارومیه، اردبیل، الزهرا، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران و مشهد حضور داشتند. و در نوبت عصر جلسه نیز با حضور معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی جناب آقای دکتر فیض پیرامون سیاست های کلی فعالیت سازمان دانشجویان بحث و گفتگو شد.