جلسه دوستانه با رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

17 مهر 1393

جلسه دوستانه با رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

 

 

عصر روز گذشته در حاشیه چهارمین جلسه شورای جلسه مسئولین دفاتر، اعضای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد دیداری دوستانه با آقای کاظمی (رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی) داشتند. در این جلسه علاوه بر دستور کار عمومی جلسات شورای مسئولین دفاتر در بررسی طرح ها و برنامه ها، در مدت حضور آقای کاظمی، در ابتدا گزارشی کمی از فعالیت های اجرایی سازمان دانشجویان در سال های اخیر ارائه شد و پیرامون روند بررسی طرح ها و حمایت های دفتر مرکزی از شعب سازمان دانشجویان درخواست هایی مطرح شد. در ادامه جلسه آقای کاظمی به تشریح پیشینه و ساختارهای تصمیم گیری دفتر مرکزی پرداخته و انتظارات خود را از شعب سازمان دانشجویان با تاکید بر شعبه خراسان رضوی بیان کردند.