کارگاه آموزشی کنترل خشم

19 مهر 1393

کارگاه آموزشی کنترل خشم

اولین جلسه از سلسله کارگاه های آموزشی تشکیلاتی ویژه مسئولین دفاتر و اعضای فعال سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ظهر روز پنجشنبه به همت ستاد مرکزی سازمان دانشجویان در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد. اولین جلسه این کارگاه ها با مضمون روانشناسی و با موضوع «کنترل خشم» و با حضور جمعی از مسئولین دفاتر و اعضای سازمان دانشجویان برگزار شد. مدرس این کارگاه آقای اشرف (کارشناس ارشد روانسنجی و از مشاورین مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد) بود که مطالب خود را در طی جلسه ای 2 ساعته بیان کردند. علاقه مندان می توانند جهت دریافت فایل تصویری این کارگاه به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان مراجعه نمایند.