کافه خبر

4 آذر 1393

کافه خبر

ظهر روز گذشته یکی دیگر از جلسات تحلیل خبر طرح دانشجویی «کافه خبر» به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده ادبیات برگزار شد. در طرح «کافه خبر» که همزمان با آغاز سال تحصیلی و از اوایل آبان در دانشکده ادبیات شروع شده است، تعدادی از مطبوعات شاخص (خراسان، شرق، جوان، کیهان و ایران) از ساعات اولیه ظهر (همزمان با توزیع در سطح شهر مشهد) توسط دانشجویان از گیشه های مطبوعاتی خریداری شده و در محوطه مقابل دفتر سازمان دانشجویان در اختیار دانشجویان علاقه مند قرار میگیرد. همچنین هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 12 جلسه تحلیل اخبار با حضور جمعی از دانشجویان برگزار می شود. علاقه مندان می توانند هر روز با مراجعه به دانشکده ادبیات، از روزنامه های تهیه شده استفاده کنند، ضمن آنکه روزهای دوشنبه در جلسات تحلیل خبر شرکت نمایند.