نشستی به رنگ همدلی

17 آذر 1393

نشستی به رنگ همدلی

همزمان با روز دانشجو و به همت اعضای فعال دفتر سازمان دانشجویان در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، جلسه پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه با عنوان «نشستی به رنگ همدلی» برگزار شد. پس از هماهنگی های صورت گرفته با مسئولین دانشگاه، از هفته گذشته طی فراخوانی در گروه های مختلف آموزشی، از دانشجویان هر گروه خواسته شده بود تا سوالات و دغدغه های دانشجویی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود را در قالب فرم هایی یادداشت کرده و به دفتر سازمان دانشجویان ارائه نمایند. جهت استفاده بهینه از زمان محدودی که در جلسه وجود داشت، طی روزهای گذشته، اعضای سازمان دانشجویان سوالات را مطالعه کرده و متناسب با حوزه های مختلف دسته بندی کردند. در جلسه امروز که با حضور رئیس مرکز علمی کاربردی و کلیه معاونان و مدیران گروه های آموزشی برگزار شد، علاوه بر سوالات دسته بندی شده، دانشجویان حاضر در جلسه نیز مطالب خود را به صورت شفاهی بیان کردند و مسئولان دانشگاه بدان پاسخ دادند. لازم به ذکر است، سعی خواهد شد طی روزهای آینده، سوالات ارائه شده و مطرح شده به همراه توضیحات مسئولان دانشگاه در قالب نشریه ای در اختیار عموم دانشجویان قرار گیرد.