مناظرات نیمه نهایی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

24 ارديبهشت 1394

مناظرات نیمه نهایی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

مرحله نیمه نهایی مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر دیروز در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این بخش از مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 4 گروه راه یافته به مرحله یک نیمه نهایی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «مجال وصول» به عنوان گروه موافق و «گیرینو» به عنوان گروه مخالف با موضوع «حجاب اجباری متضمن سلامت اخلاقی جامعه است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «گیرینو» با کسب 269 امتیاز در برابر 220 امتیاز گروه «مجال وصول» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «E » به عنوان گروه موافق و «اندیشه» به عنوان گروه مخالف با موضوع «تفکیک جنسیتی دانشگاه ها به نفع فضای علمی کشور است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «E» با کسب 275 امتیاز در برابر 222 امتیاز گروه «اندیشه» برنده مناظره شدند.بدین ترتیب با اتمام مرحله نیمه نهایی و با توجه به نتایج به دست آمده، گروه های «گیرینو» به عنوان گروه موافق و گروه «E» به عنوان گروه مخالف در ساعت 12 روز سه شنبه آینده 29 اردیبهشت در آمفی تئاتر دانشکده علوم ریاضی با موضوع «ارتباط و پیوستگی روحانیت با سیاست، باعث کناره گیری مردم از دین و روحانیت می شود» با یکدیگر به مناظره خواهند پرداخت تا سرنوشت برنده بخش استانی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران مشخص شود.

 

لازم به ذکر است حضور عموم دانشجویان برای تماشای مسابقه نهایی و مراسم اختتامیه آزاد است.