اردوی تشکیلاتی اعضای سازمان

9 آبان 1394

اردوی تشکیلاتی اعضای سازمان

پنجشنبه گذشته اولین اردوی تشکیلاتی اعضای سازمان دانشجویان در دره اغروان برگزار شد. در این اردو که با حضور دانشجویانی از دانشکده های مختلف دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی برگزار شد، دانشجویان پس از حضور در ساعت 7:30 در مقابل سازمان مرکزی جهاددانشگاهی، عازم دره اغوان (میانه راه روستای کلاته آهن در جاده طرقدر) شدند و پس از استفاده از طبیعت زیبای پاییزی آن منطقه، پیش از غروب آفتاب به محل دانشگاه بازگشتند.