چتری سبز برای زمین

12 اسفند 1394

چتری سبز برای زمین

ظهر امروز طرح دانشجویی «چتری سبز برای زمین» توسط دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده ادبیات برگزار شد. در این طرح که همزمان با روز درختکاری و با هدف فرهنگ سازی حفظ و گسترش محیط زیست برگزار میشد، در ابتدا دانشجویان علاقه مند از سخنان و توضیحات مهندس توکلی (رئیس اداره محیط زیست طبیعی خراسان رضوی) در آمفی تئاتر مجمتع کانون های فرهنگی دانشگاه فردوسی بهره مند شدند و در ادامه برای کاشت نهال های از پیش آماده شده، عازم محوطه پشتی خوابگاه فجر شدند. در این مراسم که با استقبال نسبتا مناسب دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مواجه شده بود، با همکاری صمیمانه مدیریت پشتیبانی دانشگاه فردوسی، حدود 50 نهال کاشته و پلاک گذاری شد.