بررسی منشور حقوق و مسئولیت های دانشجویی

28 فروردين 1395

بررسی منشور حقوق و مسئولیت های دانشجویی

پیرو نگارش پیش نویس منشور «حقوق و مسئولیتهای دانشجویی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهارشنبه گذشته، چهارشنبه گذشته، نشستی با حضور فعالین دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و محمدحسین مطهری (مسئول کمیسیون طرح و مشاوره دانشجویی شورای عالی انقلاب فرهنگی) در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست که به همت ستاد مرکزی سازمان دانشجویان و دفتر نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شد، بخشی از این منشور در رابطه با حقوق آموزشی برای جمعی از فعالین فرهنگی دانشگاه فردوسی به نمایندگی از تشکل ها و مجموعه های فرهنگی و آموزشی دانشگاه ارائه شد. پس از خوانش و توضیح مسئولین پیرامون تبصره های مختلف این منشور، دانشجویان به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون آن پرداختند. لازم به ذکر است به همت دفتر مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، این جلسات در سایر واحدهای دانشگاهی برای ارائه و بررسی سایر فصول این منشور نیز ادامه خواهد داشت. علاقه مندان جهت دریافت فایل صوتی و تصویری این جلسه می توانند به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان مراجعه کرده و یا با شماره 05138832355 تماس حاصل نمایند.