مرحله نیمه نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

22 ارديبهشت 1395

مرحله نیمه نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

پنجمین روز از مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران با برگزاری مرحله نیمه نهایی، ظهر امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «تنقبح مناط ترافرازنده» به عنوان گروه موافق و «فریاد زندگی» به عنوان گروه مخالف با موضوع «حجاب امری اجتماعی نیست که نیاز به مجازات کیفری داشته باشد.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «فریاد زندگی» با کسب 512 امتیاز در برابر 478 امتیاز گروه «تنقیح مناط ترافرازنده» برنده مناظره شدند. در دومین مناظره در ساعت 13 دو گروه «ساتراپ» به عنوان گروه موافق و «ارشتاد» به عنوان گروه مخالف با موضوع «تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد پیوستگی دین و سیاست، مطلوب وسودمند است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ساتراپ» با کسب 499 امتیاز در برابر 462 امتیاز گروه «ارشتاد» برنده مناظره شدند. مناظرات مرحله نهایی نیز روز یکشنبه 26 اردیبهشت در همان محل تالار دکتر سعادت دانشکده علوم برگزار خواهد شد.