سلسله جلسات نقد آثار بزرگ نقاشی

18 مهر 1389

سلسله جلسات نقد آثار بزرگ نقاشی

سلسله جلسات نقد آثار بزرگ نقاشی در دانشکده‌ی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

به اطلاع علاقه‌مندان می‌رساند: اولین جلسه از سلسله جلسات نقد نقاشی به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده‌ی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه 89/7/19 ساعت 12 الی 14 در کتابخانه‌ی فرهنگی دانشکده‌ی مهندسی برگزار خواهد شد.