مرحله نیمه نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

3 آبان 1395

مرحله نیمه نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

سومین روز از مرحله منطقه ای (شرق کشور) پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران با برگزاری مرحله نیمه نهایی، ظهر امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «ساتراپ» به عنوان گروه موافق و «ارشتاد» به عنوان گروه مخالف با موضوع «روابط سیاسی و حزب گرایی در تضاد با اخلاق مداری است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ساتراپ» با کسب 518 امتیاز در برابر 497 امتیاز گروه «ارشتاد» برنده مناظره شدند. در دومین مناظره در ساعت 13 دو گروه «فریاد زندگی» به عنوان گروه موافق و «تنقیح مناط ترافرازنده» به عنوان گروه مخالف با موضوع «عدالت نسبت به آزادی در جامعه از اولویت بالاتری برخوردار است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تنقیح مناط ترافرازنده» با کسب 543 امتیاز در برابر 513 امتیاز گروه «فریاد زندگی» برنده مناظره شدند. مناظره مرحله نهایی نیز فردا 4 آبان در همان محل تالار دکتر سعادت دانشکده علوم بین تیم های «ساتراپ» و «تنقیح مناط ترافرازنده» برگزار خواهد شد.