مثل همه عصرها 2

5 خرداد 1390

مثل همه عصرها 2

به همت كانون ادب و هنر، دومين جلسه از سلسله جلسات «مثل همه عصرها» با حضور حسين آتش پرور در روز چهارشنبه 27ارديبهشت در سالن قطب علمي فردوسي شناسي دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد. اين برنامه با استقبال مناسب علاقه مندان ادبيات داستاني مشهد مواجه گرديد.