سایکو هیچکاک

5 دی 1395

سایکو هیچکاک

چهارشنبه گذشته ، جلسه ای مبنی بر نقد فیلم پنجره پشتی (اثر آلفرد هیچکاک)  به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی دردانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این جلسه که در آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی برگزار گردید، آقای محمدبهشتی زاده (روانش شناس) به عنوان منتقد حضور داشتند و پس از توضیحاتی درباره فیلم و پخش قسمتی از آن دیدگاه خود را از منظر روان تحلیلگری درباره فیلم مذکور بیان کردند.