آخرین جلسه مسئولین دفاتر

9 دی 1395

آخرین جلسه مسئولین دفاتر

ظهر امروز، آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. علاوه بر نقد و بررسی عملکرد کلی دفاتر در ترم گذشته، با پایان فعالیت های دفاتر سازمان دانشجویان در ترم پاییز، طبق سنت ترم های گذشته، کلیه فعالیت های دفاتر سازمان دانشجویان طبق آئین نامه ارزیابی فعالیتهای دفاتر در سه شاخص فعالیت های اجرایی (طرح)، امور مربوط به اعضا و داخل دفاتر (دفتر) و ارتباط با سایر دفاتر و ستاد مرکزی (ستاد) مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن در جلسه امروز به کلیه دفاتر اعلام شده و پیرامون نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمان در ترم جاری بحث و گفتگو شد. آنچه مسلم است آنست که با توجه به تفاوت های ماهیتی، این شاخص ها قابل جمع با یکدیگر نمی باشند و به صورت مجزا باید بررسی شود، ضمن آنکه با توجه به شرایط دانشجویی، فرهنگی و حتی فیزیکی هریک از دفاتر، اختلاف رتبه ها الزاما نشانگر قوت و یا ضعف یک دفتر نمی باشد و وضعیت هر دفتر متناسب با شرایط آن با عملکرد پیشین خود قابل مقایسه است. اما با این حال در پایان فعالیت های دانشجویی ترم پاییز، در شاخص های «طرح» و «دفتر»، دفتر مرکز علمی کاربردی با مسئولیت آقای امیر احتشام نسب بیشترین امتیاز را کسب کرده، در شاخص «ستاد» نیز دفتر دانشکده علوم با مسئولیت خانم فاطمه نصیرایی بیشترین امتیاز را کسب کرد. همچنین با مشخص شدن نتایج داوری مقالات آذر ماه، مقاله خانم فرناز محمدیان (مسئول دفتر دانشکده علوم اداری) با عنوان «ملال از زندگی» به عنوان مقاله برتر آذر انتخاب شد و از زحمات خانم محدثه احمدی (مسئول دفتر دانشکده معماری و شهرسازی) به خاطر توجه به سند «انتظارات سه سطحی دفاتر سازمان» و تلاش در اجرای موارد لازم همه سطوح آن در دفتر تازه تاسیس دانشکده معماری قدردانی شد. لازم به ذکر است اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر در ترم آینده، چهاردهم بهمن برگزار خواهد شد.