مساله محیط زیست در آینه عملکرد دولت های پس از انقلاب

4 ارديبهشت 1397

مساله محیط زیست در آینه عملکرد دولت های پس از انقلاب

ظهر امروز میزگرد «مساله محیط زیست در آینه عملکرد دولت های پس از انقلاب» با هدف «بررسی تعاملات اجتماعی و سیاسی فعالین محیط زیست و بررسی فراز و نشیب های جنبش های محیط زیستی در ایران» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، در آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد. آقای محمد بخشی محبی (معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم) و خانم مژگان جمشیدی (روزنامه نگار تخصصی حوزه محیط زیست) سخنرانان این میزگرد بودند که به بیان دیدگاه های خود در این رابطه پرداختند و در انتها نیز پاسخگوی سوالات دانشجویان علاقه مند حاضر در سالن بودند.