رهایی ازانقیاد

1 دی 1397

رهایی ازانقیاد

جلسه «رهایی از انقیاد» با موضوع جریان شناسی جنبش زنان در ایران برگزار شد. در این برنامه که به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده مهندسی و در محل سالن شورای جهاددانشگاهی برگزار شد، خانم محدثه جزایی بعنوان سخنران حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.