هجدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

19 دی 1397

هجدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

شریه وقایع‌اتفاقیه باز هم بر قله نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت و لقب پرافتخارترین نشریه دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد را تکرار کرد.

افتخارات کسب‌شده نشریه دانشجویی وقایع‌اتفاقیه در هجدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد:

۱. نشریه وقایع اتفاقیه، رتبه اول در رسته نشریات فرهنگی-اجتماعی و سیاسی
۲. کامران گلشاهی، رتبه برتر در رسته طرح (روی جلد و متن)
۳. مهدی طاهریان، رتبه برتر در بخش ویژه رسته اقتصاد مقاومتی
۴. علی قدیری، رتبه برتر در رسته تیتر
۵. علی قدیری، رتبه برتر در رسته مقالات صنفی
۶. علی قدیری، رتبه برتر در رسته مقالات سیاسی
۷. فرناز محمدیان، رتبه برتر در رسته خبر
۸. فرناز محمدیان، رتبه برتر در رسته مصاحبه
۹. علی قدیری، شایسته تقدیر در بخش ویژه رسته آسیب‌های اجتماعی
۱۰. علی قدیری، شایسته تقدیر در بخش ویژه، رسته کرسی‌های آزاداندیشی نقد و مناظره با موضوع آزاد و گفتگو محوری
۱۱. مهدیه یاوری، شایسته تقدیر در رسته مقالات هنری
۱۲. فرناز محمدیان، شایسته تقدیر در بخش ویژه، رسته محیط زیست
۱۳. عاتکه ابراهیمی، شایسته تقدیر در بخش ویژه، رسته مسائل زنان
۱۴. هدی جاودانی، شایسته تقدیر در رسته مقالات ادبی
۱۵. مجتبی آل‌سیدان، شایسته تقدیر، در رسته سرمقاله
۱۶. رضا سرحدی، شایسته تقدیر در رسته مقالات سیاسی
۱۷. محمدحسین سمندری، شایسته تقدیر در رسته عکس
۱۸. مصطفی صفایی‌خواه، شایسته تقدیر در رسته عکس
۱۹. فاطمه چوبینه، شایسته تقدیر در رسته عکس
۲۰. مرتضی دیاری، شایسته تقدیر در رسته مقالات اجتماعی و فرهنگی