موازنه منفی در گذر زمان

18 اسفند 1397

موازنه منفی در گذر زمان

عصر روز دوشنبه، ۱۳ اسفند ماه،  نشست «موازنه منفی در گذر زمان» به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان و در محل سالن کنفرانس شهید بهشتی برگزار شد. در این برنامه که با هدف بررسی سیاست خارجی دکتر مصدق برگزار شده‌بود، دکتر محسن مدیرشانه‌چی بعنوان سخنران حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.