تسخیر سفارت آمریکا

13 آبان 1398

تسخیر سفارت آمریکا

ظهر امروز، نشست «تسخیر سفارت آمریکا» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهیدبهشتی)، در محل سالن کنفرانس امام‌رضا (ع) این دانشگاه برگزار شد. در این نشست دکتر وحید سینایی (عضو هیئت علمی گروه علوم‌سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) به عنوان سخنران حضور داشتند و به ریشه ها و پیامدهای تسخیر سفارت آمریکا پرداختند.