نورافکن‌های خاموش

2 شهريور 1399

نورافکن‌های خاموش

به مناسبت روز خبرنگار و بررسی وضعیت فعلی خبر و خبرنگار در کشور و مقایسه آن با رسانه های خارجی فارسی زبان ، سازمان دانش‌جویان نشستی با جناب دکتر هادی خانیکی برگزار کرد . 

  در این برنامه راهبرد ها و سدهای عدم موفقیت وضعیت فعلی خبرنگاری در ایران بررسی شد . 

در این راستا باتوجه به محدودیت ها و رعایت پرتکل‌های بهداشتی در شرایط فعلی بیماری کرونا ، این جلسه به صورت لایو اینستاگرامی در صفحه معاونت‌فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان‌رضوی برگزار شد .