اعتماد عمومی در ابهام

27 دی 1399

اعتماد عمومی در ابهام

در شرایط امروز جامعه ایران، با افزایش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  نارضایتی در سطح جامعه افزایش پیدا می‌کند و باعث ایجاد مشکلاتی در سطوح مختلف می‌شود. عوامل مختلفی وجود دارد که در زمان بروز بحران‌ها می‌تواند وضعیت جامعه را به سوی مطلوب پیش ببرد، از جمله این عوامل می‌توان به اعتماد عمومی در سطح جامعه اشاره کرد.

اگرچه اعتماد با مخاطره همراه است، اما جهان را به جایی خوشایندتر، کارآمدتر، و صلح‌آمیزتر برای زندگی تبدیل می‌کند. زندگی اجتماعی بدون اعتماد غیرقابل تحمل و حتی، شاید، ناممکن است. امروزه بیشترین توافق در این زمینه وجود دارد که اعتماد مولفه‌ای ضروری در همه انواع روابط اجتماعی است.از این رو اعتماد را می‌توان یکی از عناصر مهم و حیاتی در امر مشارکت تلقی کرد.

 

این برنامه با حضور دکتر مجید فولادیان، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی و کوثر صدری، دانشجو رشته جامعه شناسی، برگزار شد. در این برنامه به بررسی بحران اعتماد عمومی و اهمیت آن برای حکومت های مختلف،  عوامل تاثیرگذار در بی اعتمادی عمومی، فرایند تحولات اعتماد عمومی در کشور، تاثیر این بحران بر مشارکت مردم و نقش رسانه در اعتماد عمومی پرداخته شد.

دکتر فولادیان بعد از تعریف کلی این موارد به  ارائه داده های ملی از جریان این تحولات و اعتماد عمومی در ابعاد مختلف پرداخت. در رابطه با نقش رسانه در اعتماد عمومی نباید فراموش کرد که وظیفه اش پاسخگویی و شفافیت در زمان بروز حوادث متفاوت است، دکتر فولادیان معتقد است رسانه دولتی باید در جریان افکار عمومی باشد.

همچنین در ادامه به تحلیل این موارد در دی ماه ۹۸و سقوط هواپیما اشاره کرد؛ به نظر وی متاسفانه، گزارش و شفافیت توسط مسئولین دولتی و رسانه های حاکمیت رخ نداد که در دامن زدن به این بحران نقش پررنگ تری داشت و همچنان پس از یک‌سال در خصوص مسائل مختلف شبهاتی وجود دارد.

دکتر فولادیان با امید به اینکه امکان برون‌رفت از این وضعیت موجود می‌باشد گفت مهمترین اقدام در زمان بروز حوادث که از طرف مسئولین باید اتفاق بیفتد اطلاع رسانی دقیق و شفاف برای کاهش این بحران می‌باشد.