گرامیداشت هقته زمین پاک

11 ارديبهشت 1391

گرامیداشت هقته زمین پاک

همزمان با هفته جهانی زمین پاک، صبح روز یکشنبه سوم اردیبهشت مراسمی جهت پاکسازی محیط زیست شهری شهرستان کاشمر به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر و با همکاری سازمان محیط زیست کاشمر برگزار گردید. در این طرح که با مشارکت سازمان مختلف شهری، دانشجویان و مسئولین مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر برگزار گردید، دانشجویان پس از پاکسازی مسیر بلوار سید مرتضی کاشمر، در مارسم اختتامیه که با حضور مسئولین شهرستان کاشمر برگزار می شد، شرکت کردند.