با طبیعت در طبیعت

30 ارديبهشت 1391

با طبیعت در طبیعت

روز گذشته و با همیاری بیش از 40 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های مشهد و به همت دفاتر سازمان دانشجویان در خوابگاه فجر و مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و با همکاری سازمان مدیریت پسماند و گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد، پارک جنگلی وکیل آباد و زیرحوزه بند گلستان توسط دانشجویان پاکسازی شد. دانشجویان علاوه بر پاکسازی محیط زیست، با توزیع پلاستیک های زباله در بین خانواده هایی که به دامان طبیعت آمده بودند، سعی در فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست برای ایشان داشتند. از جمله نکات قابل توجه در این طرح، برخورد بسیار زشت و زننده دژبانی پادگان سپاه وکیل آباد با دانشجویان دختری بود که در حین جمع آوری زباله ها به اشتباه وارد محدوده پادگان شده بودند.