عصر دوشنبه

2 خرداد 1391

عصر دوشنبه

جلسات هفتگی داستان خوانی با عنوان "عصر دوشنبه" با هدف بررسی آثار داستان نویسان ایران و جهان و خوانش داستان های دانشجویان و علاقه مندان دوشنبه هر هفته ساعت 17 در پردیس دانشگاه فردوسی، در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی برگزار می شود. نخستین جلسه از این سلسله جلسات دوشنبه گذشته مورخ 91/3/1 برگزار گردید.