طبیعت بی دروغ

12 آبان 1389

طبیعت بی دروغ

این برنامه توسط سازمان دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر در روز جمعه 89/8/7 برگزار شد. طی این برنامه تمامی دانشجویانی که بعد از ثبت نام، آمادگی خود را برای حضور در اردو اعلام کرده بودند، همراه با جناب آقای سلیمی (کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)) و از مدرسین دانشگاه عازم یکی از مناطق ییلاقی منطقه کوهسرخ شدند. در طی این اردوی یک روزه در جلسه ای دوستانه استاد سلیمی در مورد معضلات و علل پیداش دروغ در جامعه و اثرات مخرب آن در پیشرفت اجتماعی و اخلاقی جامعه صحبت هایی ارائه شد.