صعود به قله شیرکوه یزد

8 تير 1391

صعود به قله شیرکوه یزد

همزمان با هفته خوابگاه های دانشجویی، جمعی از اعضای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر در قالب تیمی از ورزشکاران و کوهنوردان کاشمری به ارتفاعات شیرکوه یزد صعود کردند. قله شیرکوه یزد با بیش از 4000 متر ارتفاع یکی از مرتفع ترین قله های ایران می باشد. سرپرستی این تیم اعزامی را سرکار خانم مریم بهنام به عهده داشته اند.