هفته زندگی

8 تير 1391

هفته زندگی

همزمان با هفته جهانی محیط زیست و به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر و با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست شهرستان کاشمر، برنامه های تبلیغی و ترویجی این هفته با محوریت اجرایی سازمان دانشجویان در سطح دانشجویان و عموم مردم شهرستان برگزار گردید. همایش پیاده روی خانوادگی با حضور صدها نفر از دانشجویان و مردم عادی شهرستان، بازدید از موزه حیات وحش شهرستان، توزیع بروشورهای آموزشی در مراسمات مذهبی شهرستان مانند نماز جمعه و ...، دیدار با شخصیت های برجسته شهرستان همچون امام جمعه، فرماندار و ... از جمله برنامه های اجرا شده به همین مناسب توسط سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی بوده است.