یادگار سرو سبز

12 آبان 1389

یادگار سرو سبز

این برنامه با همکاری سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دفتر علوم پایه در روز شنبه 89/8/8 برگزار شد.دکتر سید مصطفی ترحمی از اساتید برجسته زیست شناسی بودند که در طی یک ماموریت علمی در آبان سال 88 درگذشته اند بنابراین تصمیم بر این شد تا روز وفات ایشان به طور سالانه به عنوان روز انتخاب استاد برتر از نظر دانشجویان در نظر گرفته شود. بدین ترتیب در بین دانشجویان گروه های مختلف و اساتید آنها فرم های به عنوان نظرسنجی توزیع می شود و در پایان در روز همایش، از استاد منتخب تجلیل خواهد شد. این برنامه با برگزاری کلیپ های کوتاه از ابعاد شخصیتی ایشان، معرفی استاد برتر، اجرای موسیقی و... انجام شد.