آواز پر جبرئیل

2 شهريور 1391

آواز پر جبرئیل

این برنامه به مناسبت شب های قدر طبق سنت سال های گذشته با حضور دکتر سیامک مختاری (حافظ قرآن و قرآن پژوه) به صورت جلسات کارگاهی تدبر در قرآن برگزار گردید. همچنین در حاشیه این طرح از حضور ایشان به عنوان سخنران در نمایشگاه قرآن مشهد و طرح ملی ضیافت اندیشه استفاده شد.