آشنایی با ویتگنشتاین متقدم

28 آبان 1391

آشنایی با ویتگنشتاین متقدم

عصر امروز سومین جلسه از سلسله جلسات آشنایی با مبانی ویتگنشتاین متقدم در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. در این طرح که با حضور دانشجویان علاقه مند به فلسفه و با تدریس استاد مجید علی آبادی (فوق لیسانس فلسفه غرب) برگزار می شود، دانشجویان در طی 8 جلسه با مبانی فلسفه ویتگنشتاین متقدم آشنا خواهند شد. نقش و کارکرد فلسفه، تحلیل و واکاوی زبان، معنا و بی معنایی، تمایز امر نشان دادنی و بیان کردنی، نقش منطق و ریاضیات از جمله سرفصل های مطرح شده در این سلسله جلسات خواهد بود. شایان ذکر است این کلاس ها، یکشنبه هر هفته در محل سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار می شود.