دیوار چهارم

16 آذر 1391

دیوار چهارم

سومین جلسه از سلسله جلسات دانشجویی نمایشنامه خوانی با عنوان دیوار چهارم، به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دانشکده مهندسی و با همکاری کانون تئاتر دانشگاه فردوسی مشهد، ظهر امروز در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد. در این نشست که با حضور دانشجویان علاقه مند از رشته های مختلف برگزار می شد، نمایشنامه کرگدن اثر اوژن یونسکو خوانده شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این جلسات پنجشنبه ها ساعت 12 در محل سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم علاقه مندان آزاد می باشد.