نیم ساعت با کتاب

18 آذر 1391

نیم ساعت با کتاب

اولین جلسه از سلسله جلسات ارائه کتاب دانشجویی با عنوان نیم ساعت با کتاب به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دانشکده ادبیات، ظهر امروز در کلاس 26 دانشکده ادبیات برگزار شد. در این جلسه خانم صفائیان کتاب سخن عاشق اثر رولان بارت را برای دانشجویان علاقه مند حاضر در جلسه ارائه دادند. این جلسات تا روز سه شنبه در همان محل کلاس 26 ادامه خواهد داشت. با توجه به انجام دیرهنگام تبلیغات این طرح، استقبال دانشجویان از این طرح قابل توجه بود. دانشجویان علاقه مندی که توانایی ارائه کتاب های مورد مطالعه خود را دارند، می توانند برای شرکت در جلسات آینده این طرح به دفتر سازمان دانشجویان دانشکده ادبیات مراجعه نموده و یا با شماره 8832355 تماس حاصل نمایند. انتخاب کتاب و موضوع آن با توجه به علایق فرد ارائه دنده آزاد می باشد و هدف از برگزاری این طرح صرفا ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین دانشجویان می باشد.