اختتامیه یک چمدون خاطره

3 دی 1391

اختتامیه یک چمدون خاطره

ظهر روز گذشته اختتامیه طرح دانشجویی یک چمدون خاطره که به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده کشاورزی و علوم تربیتی و با همکاری کانون شعر و ادب دانشگاه فردوسی به اجرا در آمده بود، در آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی برگزار شد. پس از مدت دو هفته از اعلام فراخوان این طرح در سطح دانشگاه های مشهد، پس از دریافت آثار دانشجویی، با توجه به کیفیت و کمیت نه چندان مناسب آثار و بررسی های هیئت داوران، کیفیت آثار دریافتی در بخش های کلیپ و شعر مناسب ارزیابی نشد، اما در بخش خاطرات، خاطره آقای علی روشنی داغی (دانشجوی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد) و در بخش عکس، اثر آقای سعید فنجانی به عنوان اثر برتر توسط حاضرین در سالن برگزیده شد.