شناسایی منطقه هدف مهرباران

11 بهمن 1391

شناسایی منطقه هدف مهرباران

شناسایی منطقه هدف اردوهای جهادی کانون مهرباران در روزهای دوشنبه و سه شنبه در مناطق زلزله زده قائنات صورت پذیرفت. امسال با همکاری موسسه خیریه امام علی (ع) شهر ری با عنوان ستاد توانمندسازی مناطق کمتر توسعه یافته که روستای شاج را به عنوان منطقه هدف جدید خود برگزیده اند، در نظر است تا برنامه های فرهنگی، دینی، آموزشی و بهداشتی کانون مهرباران در تعطیلات نوروز 92 با حضور دانشجویان داوطلب دانشگاه های مشهد در این روستا اجرا شود. به زودی در طی فراخوانی از دانشجویان علاقه مند برای شرکت در این طرح دعوت به عمل خواهد آمد. روستای شاج با بیش از 45 خانوار جمعیت در بخش زیرکوه شهرستان قائن، مرکز وقوع زلزله اخیر بوده است که متاسفانه اغلب خانه های روستا، مدرسه و مسجد آن در این زلزله تخریب شده و در حال حاضر بازسازی است. در کنار فعالیت های عمرانی، اجرای برنامه های مختلف فرهنگی می تواند نقش مهمی در تقویت روحیه اهالی این روستا داشته باشد.