بهار رمضان

14 اسفند 1391

بهار رمضان

همزمان با 14 اسفند و روز احسان و نیکوکاری، به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی و دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی کاشمر، صبح امروز دانشجویان علاقه مند آن مراکز بازدیدی از آسایشگاه معلولین ذهنی رمضان کاشمر داشتند. در این طرح خداپسندانه که با استقبال بسیار گسترده دانشجویان و کارمندان آن مرکز مواجه شده بود، بیش از 150 نفر از دانشجویان با حضور در آسایشگاه رمضان با اهدای گل به عیادت از کودذکان آن مرکز پرداختند.