ثبت نام مسابقه مناظره دانشجویی

8 ارديبهشت 1392

ثبت نام مسابقه مناظره دانشجویی

 

مهلت ثبت نام در "نخستین دوره مسابقات مناظره دانشجویی" به پایان رسید.