جامعه شناسی عشق

15 ارديبهشت 1392

جامعه شناسی عشق

کارگاه آموزشی جامعه شناسی عشق، صبح و عصر روز پنجشنبه با حضور دکتر مصطفی مهرآئین (دکتری جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس) در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. در این جلسه که با حضور دانشجویان علاقه مند از دانشگاه های مشهد برگزار میشد، دکتر مهرآئین در طی دو جلسه صبح و عصر به تبیین جامعه شناسانه عشق و نگاه به آن در جامعه سنتی و مدرن پرداختند. علاقه مندان جهت دریافت فیلم جلسات این کارگاه می توانند هفته آینده به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد مراجعه نمایند.