طبیعت بی دروغ

25 آبان 1389

طبیعت بی دروغ

اردوی فرهنگی "طبیعت بی دروغ" با رویکرد تدبر در آیات قرآن کریم با مضمون تبعات دروغ در جامعه، ویژه خواهران با حضور جناب آقای سلیمی (کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)) و از مدرسین دانشگاه، جمعه 21 آبان ماه در مناطق ییلاقی منطقه کوهسرخ برگزار گردید.