توزیع سبدهای غذایی

3 مرداد 1392

توزیع سبدهای غذایی

پس از اعلام فراخوان برای جذب کمک های خیرین برای تهیه بسته های غذایی در ماه مبارک رمضان، با سرجمع شدن کمک های دریافتی، اقلام مورد نیاز خریداری شده و روز گذشته پس از بسته بندی در بین آدرس های از پیش تعیین شده توزیع گردید. با توجه به کمک های نقدی و غیر نقدی صورت گرفته، در مجموع 16 سبد غذایی با محتویات پنج کیلوگرم برنج، دو کیلوگرم عدس، یک کیلوگرم سویا، یک قالب پنیر، یک قوطی رب، دو بسته ماکارونی، یک قوطی روغن و یک بسته خرما با ارزش تقریبی پنجاه هزار تومان بسته بندی شده و توزیع گردید. هرچند که وصف و تقدیر از نیت خیر افرادی که در این طرح به هر نحوی مشارکت کرده اند در کلام نمیگنجد، لکن کانون اردوهای جهادی سازمان دانشجویان (مهرباران) بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه افرادی که به هر نحوی و در هر جایگاهی در این امر خداپسندانه مشارکت کرده اند، ابراز می دارد.