دانشجویان جدیدالورود کاشمر

25 شهريور 1392

دانشجویان جدیدالورود کاشمر

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمر، اعضای دفتر سازمان دانشجویان آن مرکز نیز ضمن همکاری در امور اجرایی استقبال و ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود، با برگزاری نمایشگاه مختصری از فعالیت های سال گذشته این مجموعه و تهیه بروشور و پرینت پوستر طرح های گذشته، اقدام به معرفی سازمان دانشجویان برای دانشجویان جدیدالورود کرده است. دانشجویان علاقه مند به فعالیت در هریک از زمینه های فرهنگی و فوق برنامه، می توانند با مراجعه به دفاتر سازمان دانشجویان همکاری خود را با این مجموعه آغاز نمایند.