دانشجویان جدیدالورود پزشکی

1 مهر 1392

دانشجویان جدیدالورود پزشکی

همزمان با شروع ماه مهر و آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ها، اردو و نمایشگاهی برای دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محوطه مسجد حضرت زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. در طی این برنامه، دانشجویان در قالب نمایشگاهی با تشکل های دانشجویی فعال در دانشگاه آشنا شدند. سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد نیز که پس از دو سال وقفه امکان حضور مجدد در این نمایشگاه را پیدا کرده بود، در قالب ارائه گزارش مکتوب و نمایش بنرهای تبلیغی، به معرفی فعالیت ها و دستاوردهای خود طی سال های گذشته پرداخته است. این نمایشگاه که از لحاظ زمانی بسیار کوتاه بود، از صبح امروز آغاز شده و پیش از ظهر نیز به کار خود خاتمه داد. دانشجویان علاقه مند جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی بیشتر با فعالیت های سازمان دانشجویان، می توانند ضمن مطالعه بخش های مختلف همین سایت، با شماره 8832355 در دفتر مرکزی سازمان دانشجویان تماس بگیرند و یا به دفاتر سازمان دانشجویان در دانشکده های مختلف مراجعه نمایند.