دانشجویان جدیدالورود فردوسی

2 مهر 1392

دانشجویان جدیدالورود فردوسی

همزمان با آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ها، دانشگاه فردوسی نیز برنامه ویژه ای را برای دانشجویان جدیدالورود در نظر گرفته است. بدین ترتیب که دیروز و امروز (اول و دوم مهر) دانشجویان دختر ورودی جدید و فردا (سوم مهر) دانشجویان پسر ورودی جدید در برنامه متمرکز دانشگاه که سالن 22 بهمن و محوطه کناری آن برگزار خواهد شد، شرکت می کنند. در طی این برنامه، دانشجویان در قالب نمایشگاهی با بخش های مختلف اداری و دانشجویی دانشگاه از جمله تشکل های دانشجویی فعال در دانشگاه آشنا می شوند. سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد نیز همچون سال های گذشته، در قالب ارائه گزارش مکتوب و نمایش بنرهای تبلیغی، به معرفی فعالیت ها و دستاوردهای خود برای دانشجویان جدیدالورود پرداخته است. بر خلاف سال های گذشته، برگزاری این نمایشگاه در محوطه خود دانشگاه از نقاط قابل توجه و جالب بود. دانشجویان علاقه مند جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی بیشتر با فعالیت های سازمان دانشجویان، می توانند ضمن مطالعه بخش های مختلف همین سایت، با شماره 8832355 در دفتر مرکزی سازمان دانشجویان تماس بگیرند و یا به دفاتر سازمان دانشجویان در دانشکده های مختلف مراجعه نمایند.